Budowa obwodnicy idzie zgodnie z planem

Od połowy sierpnia trwają prace związane z budową obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki. Wykonawcą inwestycji jest firma Skanska.

Zadanie pod nazwą „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w systemie zaprojektuj i wybuduj” obejmuje realizację dwukierunkowej drogi wojewódzkiej o długości ok.1,2 km – obwodnicy Obornik. W ramach inwestycji powstanie również rondo na skrzyżowaniu z drogami wojewódzką nr 178 (ul. Czarnkowska) i gminną (ul. Kubiaka). Drogowcy wybudują także most na rzece Wełnie oraz przeprowadzą rozbiórkę i budowę nowego wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej (ul. Staszica). Rozebrany zostanie także wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 11. W jego miejscu powstanie rondo turbinowe. Prace przy realizacji obwodnicy obejmą także budowę lub przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, kolidujących sieci infrastruktury technicznej oraz modernizację pozostałych dróg publicznych, w tym ulic Łopatyńskiego oraz połączenia ulic Drużbickiego oraz Żwirki i Wigury.

Prace przy budowie obwodnicy postępują zgodnie z harmonogramem. W trakcie trwania prac została wprowadzona organizacja ruchu zgodna z zatwierdzonym projektem.

Zakończenia prac na rondzie na ul. Czarkowskiej wraz z przywróceniem swobodnego ruchu pieszych jest planowane na połowę stycznia 2019 roku. Dokładny termin jest uzależniony od kilku czynników, m.in. otrzymania pozwoleń na wyłączenia oraz odbiory robót branżowych przez gestorów sieci.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zostało zorganizowane i odpowiednio oznaczone tymczasowe przejście przez teren budowy zgodnie z przedstawionym poniżej schematem (rysunek 1). W trakcie budowy przejście to może ulec modyfikacjom w zależności od sytuacji i rodzaju aktualnie prowadzonych prac.

Rys. 1 Schemat przejścia dla pieszych w obrębie ronda na ul. Czarnkowskiej

Na połowę grudnia br. planowane jest rozpoczęcie rozbiórki wiaduktu na ulicy Staszica. Dokładna data rozpoczęcia tych prac jest uzależniona od pozostałych robót na budowie, m.in. rozbiórki wiaduktu na drodze krajowej nr 11 i zaawansowania budowy mostu na Wełnie.

W trakcie tych prac zostanie zorganizowane i odpowiednio oznaczone tymczasowe przejście przez teren budowy zgodnie z przedstawionym poniżej schematem (rysunek 2). Przejście to może ulec modyfikacjom w zależności od sytuacji na budowie i rodzaju aktualnie prowadzonych prac. Zakończenie budowy nowego wiaduktu planowane jest na początek maja 2019 r.

Rys. 2 Schemat przejścia dla pieszych przy budowie wiaduktu na ul. Staszica

W pierwszym tygodniu grudnia br. przewidywane jest wprowadzenie tymczasowego objazdu podczas rozbiórki dojazdów oraz wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 11. Dokładna data rozpoczęcia tych prac jest uzależniona od kilku czynników, m.in. otrzymania pozwoleń na wyłączenia oraz odbiory robót branżowych przez gestorów sieci oraz pozostałych robót na budowie. Utrudnienia w tym rejonie będą trwały do końca kwietnia 2019 roku.

Kierowców i pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zgodnie z umową projekt zakończy się w czerwcu 2019 r. Wartość prac to 14,4 mln zł.

Grupa Skanska

Historia grupy sięga 1887 roku. Grupa należy do największych firm budowlano-deweloperskich na świecie, zatrudniając obecnie około 40 tys. osób w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Budujemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, troszczymy się o to, jakie będą potrzeby społeczności, w których działamy, jak nasze realizacje będą wpływały na życie ludzi i rozwój kraju w długiej perspektywie. Uczestniczymy w najbardziej innowacyjnych przedsięwzięciach naszych czasów i pracujemy przy 10 tys. projektów na świecie. Przychody Grupy za rok 2017 wyniosły 160 mld SEK, a zysk operacyjny 5,5 mld SEK. Główna siedziba firmy mieści się w Sztokholmie w Szwecji. Od 1965 r. Skanska jest notowana na sztokholmskiej giełdzie. Standardy pracy Skanska na całym świecie określają zapisy „Kodeksu postępowania”. Na każdym rynku pracujemy zgodnie ze wspólnymi wartościami: troszczymy się o życie, działamy etycznie i transparentnie, razem jesteśmy lepsi, dbamy o klienta. W Polsce Skanska działa poprzez trzy spółki: budowlaną Skanska S.A., biurową Skanska Property Poland i mieszkaniową Skanska Residential Development Poland.

Więcej informacji na stronie: www.skanska.pl

Skanska S.A. działa zgodnie ze strategią pod nazwą „Budujemy miasta”. Naszym celem jest koncentracja biznesu w dużych aglomeracjach miejskich, większe zaangażowanie w realizację kompleksowych projektów oraz bliska współpraca z innymi spółkami Skanska. Stawiamy na lokalizacje i segmenty rynku z potencjałem długoterminowego wzrostu – mieszkania, biura i inżynierię lądową w miastach – oraz na projekty przynoszące dobre wyniki finansowe. Swoją działalność skupiamy wokół siedmiu głównych miast Polski: Warszawy, Poznania, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Katowic. Koncentrujemy się na kontraktach, dzięki którym możemy wnieść wartość dodaną zarówno dla partnerów biznesowych, jak i społeczności. Wybudowaliśmy w Polsce m.in. Złote Tarasy w Warszawie, terminal przylotowy w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, północny odcinek autostrady A1, zbiornik wodny Świnna Poręba i przeprowadziliśmy metamorfozę nadwiślańskich bulwarów w Warszawie. Jesteśmy jedynym wykonawcą projektów dla spółek biurowej i mieszkaniowej Skanska, dla których budujemy nowoczesne, komfortowe budynki biurowe w największych miastach kraju oraz jedne z pierwszych zielonych, certyfikowanych osiedli mieszkaniowych w Warszawie. Chcemy aktywnie rozwijać rynek budownictwa w dużych aglomeracjach miejskich w Polsce, wprowadzając nowe technologie i światowe rozwiązania. Jesteśmy jednym ze współzałożycieli i partnerów „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” – inicjatywy największych generalnych wykonawców w Polsce, której misją jest poprawa bezpieczeństwa na budowach. W 2017 r. po raz piąty otrzymaliśmy nagrodę Firmy Budowlanej Roku w prestiżowym konkursie Eurobuild Awards.

Zapraszamy na profil spółki na Facebooku: https://www.facebook.com/skanskapolska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *