Grant dla TPD przyznany

Jednym z zadań samorządu gminnego jest stworzenie systemu pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Elementem takiego systemu są placówki wsparcia, do których zalicza się m.in. świetlice środowiskowe. W takich świetlicach opiekunowie zapewniają dzieciom ofertę zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, ale też pomoc w nauce, kształtowanie odpowiednich relacji społecznych czy rozwijanie zainteresowań. Prowadzący placówki pozostają w stałym kontakcie z kuratorami rodzinnymi, pedagogami i wychowawcami szkolnymi, pracownikami pomocy społecznej i innymi instytucjami pomagającymi dziecku i rodzinie, koncentrując się na poprawie sytuacji opiekuńczo – wychowawczej rodzin poprzez otoczenie dzieci opieką doświadczonych wychowawców przy bieżącej współpracy z rodzicami.

Gmina Oborniki dotychczas zapewniła możliwość funkcjonowania trzech takich placówek – dwóch w samych Obornikach i jednej w Objezierzu. W odpowiedzi na potrzeby sygnalizowane przez środowisko, w rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, od połowy listopada kolejne dwie świetlice zostały powierzone do prowadzenia wyłonionemu w konkursie obornickiemu Oddziałowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dzieci w Górce i w Rożnowie mogą uczęszczać do świetlic środowiskowych dwa razy w tygodniu w godzinach od 15:00 do 19:00.

Umowa zawarta na realizację tego zadania stanowi kolejny przykład współpracy samorządu z organizacjami, podejmującymi działania na rzecz mieszkańców.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to najstarsze z działających w Polsce stowarzyszeń na rzecz dzieci. Jubileusz 100-lecia istnienia świętowany też będzie przez obornicki oddział, który z tej okazji pragnie przybliżyć społeczną działalność na terenie miasta i gminy Oborniki na przestrzeni lat, składając jednocześnie podziękowania osobom zasłużonym w służbie dziecku i zachęcając do aktywnej pracy w szeregach Towarzystwa.

TPD od lat podejmuje szereg aktywności, których podmiotem zawsze pozostają dzieci, w szczególny sposób wymagające opieki i serca. Na stałe do gminnego kalendarza imprez wpisały się takie coroczne przedsięwzięcia, jak: rajd do miejsc pamięci w Rożnowicach czy świąteczne spotkania „Dzieci-Dzieciom”. Obornicki Oddział TPD na zlecenie Gminy Oborniki prowadzi trzy świetlice środowiskowe, podejmując się obecnie uruchomienia kolejnych dwóch tego rodzaju placówek.

Umową na realizację zadania „100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oborniki 2019” Burmistrz Obornik przekazał dotację umożliwiającą zorganizowanie uroczystych obchodów jubileuszu.

Źródło: Oborniki.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *