Kolejne duże dofinansowanie z Unii Europejskiej dla obornickich wodociągów (foto)

5 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. 

Po pozytywnej ocenie, w dniu 8 czerwca 2018 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”. Całkowita wartość projektu to łączna kwota 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę 9.128.699,11 zł. Podpisana umowa o dofinansowanie zakłada realizację zakresu rzeczowego projektu w latach 2019 2020.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • Modernizację i przebudowę przepompowni ścieków – ul. Spacerowa w Obornikach.
 • Rozbudowę systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej.
 • Zakup samochodu ciężarowego do transportu osadów lub ścieków.
 • Modernizację oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki osadów ściekowych – wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej.
 • Budowę wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową.
 • Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach.
 • Modernizację i przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna, Gmina Oborniki.
 • Zakup przerzucarki do osadu.
 • Usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z działaniami promocyjnymi.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej.
 • Wdrażanie projektu przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) wraz z Pomocą Techniczną.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska w obszarze Gminy Oborniki oraz poprawi jakość usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o..

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *