Nowe taryfy na prąd od 2018 roku. Będzie „symbolicznie” taniej

W połowie grudnia Prezes URE zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej dla Operatora Systemu Przesyłowego (PSE SA) oraz pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej; tj. PGE Dystrybucja SA, Tauron Dystrybucja SA, Enea Operator Sp. z o.o., Energa Operator SA oraz innogy Stoen Operator Sp. z o.o., a także czterem Sprzedawcom z urzędu. Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie planowanych kosztów we wnioskach taryfowych były zdecydowanie wyższe niż ostatecznie uznane w taryfie przez Prezesa URE jako uzasadnione.

W wyniku postępowania administracyjnego przed Prezesem URE średni spadek stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi 0,8%. Wynika to przede wszystkim z obniżenia ustalonej przez Prezesa URE stawki opłaty OZE, która na 2018 rok wynosi 0,00 zł/MWh.

Jednocześnie Prezes URE zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej w obrocie dla gospodarstw domowych przedsiębiorstwom pełniącym funkcję sprzedawców z urzędu tj. Enea SA, PGE Obrót SA, Energa Obrót SA i Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Średnio dla odbiorców grupy taryfowej G czterech największych sprzedawców energii elektrycznej wzrost cen w obrocie wynosi ok. 0,5%, niewiele różniąc się między poszczególnymi przedsiębiorstwami.

Skutki zatwierdzonych taryf przedstawiają poniższe tabele. Szacunkowe wartości zmian na rachunkach obliczono dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla grup G11 i G12 – dla średniego zużycia w kraju w 2016 r. W przybliżeniu zestawienie odpowiada  rocznemu zużyciu energii w tych grupach przez przeciętną 3 osobową rodzinę, przy najczęściej stosowanym okresie rozliczeniowym.

Dla PGE i TAURON łączne skutki dla odbiorców w grupach G11 i G12 podano w przedziałach ze względu na istniejące jeszcze zróżnicowanie cen i stawek opłat w poszczególnych obszarach.

W odniesieniu do innogy Stoen Operator to w dystrybucji nastąpi spadek płatności grupie G11 przy średnim zużyciu 1790 kWh rocznie o 2,1%, tj. 0,73 zł/m-c. Natomiast w grupie G12 przy średnim zużyciu 3388 kWh rocznie spadek wyniesie 2,7%, tj. o 1,3 zł/m-c.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *