Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zaprasza na spotkanie grup wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie tut. Centrum (mała sala sesyjna).

Spotkania odbędą się w terminach:

 • 25 września 2018r.
 • 23 październik 2018r. godz. 15.30-17.00
 • 27 listopad 2018r.

Spotkania grup wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin. Zajęcia prowadzone będą przez psychologa – Panią Annę Napiórkowską – Jęczmionkę, współpracującą z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach.

Proponowana tematyka zajęć będzie dotyczyć takich sfer, jak:

 • rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży, choroby i zakłócenia funkcjonowania psychofizycznego dzieci i młodzieży, zaburzenia emocjonalne
 • edukacja dzieci, wspieranie ich rozwoju poznawczego, radzenie sobie z problemami szkolnymi, motywowanie do nauki
 • kryzysy rozwojowe, problemy wieku dorastania i w kontaktach z otoczeniem
 • komunikacja w rodzinie: nauka umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci czy rozwiązywania problemów i konfliktów
 • specyfika funkcjonowania dzieci w rodzinie zastępczej (trudności związane z przeżywaniem strat, przykrych doświadczeń rodzinnych, separacji od bliskich im członków rodziny i osób zaprzyjaźnionych, doznawanie frustracji, radzenie sobie z konfliktami i zmianami, kontakty rodzin zastępczych i dzieci z ich rodzinami biologicznymi, powrót dziecka do rodziny naturalnej czy możliwości adopcji dziecka
 • specyficzne zaburzenia i problemy rozwojowe: alkoholowy zespół płodowy dziecka ( FAS/FAE), nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia więzi (w tym – RAD)

Korzyści płynące z uczestnictwa w spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców zastępczych:

 • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej, wymiana doświadczeń między opiekunami zastępczymi
 • doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, radzenia sobie z emocjami i stresem
 • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
 • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
 • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *