Przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim, a podpisywanie dokumentów

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt. II UK 186/11 stwierdził , że wykonywanie pracy zarobkowej w rozumieniu art. 17 u.ś.p. polega na podjęciu działań stanowiących realizację obowiązków pracowniczych lub wynikających z innego stosunku prawnego obejmującego świadczenie pracy. Pracami takimi (w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej) będzie wykonywanie konkretnych czynności związanych wprost z działalnością gospodarczą, w tym nadzór nad zatrudnionymi pracownikami, obsługa klientów, przyjmowanie i wydawanie materiałów. W tym samym orzeczeniu SN wyraził pogląd, że pracy zarobkowej nie może stanowić uzyskiwanie w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego dochodów, niepołączonych z osobistym świadczeniem pracy. Jako przykład SN wskazał podpisywanie w trakcie zwolnienia lekarskiego dokumentów finansowych, sporządzonych przez inną osobę oraz formalnoprawne prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w przypadku gdy osoba ją prowadząca jest równocześnie pracodawcą i wyłącznie w zakresie jej obowiązków leży nadzór nad działalnością firmy.
„Zgodnie z powyższym przedsiębiorca nie musi posiłkować się pełnomocnikami w podpisywaniu dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności” mówi Katarzyna Brudnicka, z biura rachunkowego Metis w Obornikach, przy ul.Droga Leśna 37A

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *