Świąteczna Zbiórka Żywności w Obornikach (foto)

Od 1 do 3 grudnia na terenie naszego miasta i gminy odbyło się trzydzieści pięć zbiórek żywności, podczas, których zebrano łącznie 21.739 kg żywności i  przygotowano 3.938 paczek świątecznych. Podczas ostatniej zebrano ok. 441 kg żywności i przygotowano 98 paczek świątecznych.

Celem zbiórek żywności jest zgromadzenie możliwie dużej ilości podstawowych, pełnowartościowych produktów spożywczych z przeznaczeniem na świąteczne zaopatrzenie dla licznej rzeszy ludzi w trudniejszej sytuacji bytowej.

Akcji patronuje Burmistrz Obornik. Wszystkie zbiórki były dobrze przygotowane i przebiegały bezawaryjnie, a to dzięki skoordynowanym działaniom, dużym zaangażowaniu i współpracy organizatorów zbiórki, do których zaliczyć należ: Wielkopolski Bank Żywności, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komendę Hufca ZHP, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejską, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, a  także Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom, które przyczyniły się do tego, że przeprowadzone akcje zbiórek żywności na terenie gminy zakończyły się sukcesem.

Podziękowania należą się również właścicielom i obsłudze sklepów za zrozumienie i przychylną pomoc w zorganizowaniu miejsca zbiórki w ich sklepach oraz bardzo często za własny wkład w powiększenie ilości towarów złożonych w tych miejscach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *