Wielkopolski Rolnik Roku z Uścikowa (foto)

Państwo Paulina i Rafał Cholewa z Uścikowa zostali laureatami przyznanego przez samorząd województwa prestiżowego tytułu „Wielkopolski Rolnik Roku 2017”. Statuetkę Siewcy i pamiątkowy dyplom wręczyli im podczas uroczystej gali w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich marszałek Marek Woźniak i wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Obornickiego otrzymali też list gratulacyjny z rąk Przewodniczącego Rady Gustawa Wańkowicza i Wicestarosty Andrzeja Okpisza. Państwo Cholewa gospodarują w sumie na 40 hektarach, a profil gospodarstwa oparty jest na produkcji trzody chlewnej w cyklu otwartym oraz produkcji roślinnej.

Do konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, przystąpiło 56 gospodarstw rolnych z 23 powiatów województwa wielkopolskiego. Gospodarstwa reprezentowały różne gałęzie rolnictwa:  produkcję roślinną i zwierzęcą (bydło mleczne i opasowe, trzoda chlewna), warzywnictwo, sadownictwo, drobiarstwo, hodowlę koni, ryb, norek, grzybów. Uczestników Konkursu oceniała Kapituła w skład, której wchodzą m.in. profesorowie, rolnicy, a także przedstawiciel konwentu starostów. Przyglądano się organizacji gospodarstw, osiąganym efektom ekonomicznym, perspektywą rozwoju, a także infrastrukturze, wyposażeniu i estetyce gospodarstw.

Efektem kilkumiesięcznej pracy Kapituły jest wskazanie 20 najlepszych gospodarstw – nominowanych w konkursie, a spośród nich wyłonienie dziesiątki laureatów najlepszych w tegorocznej edycji. Laureaci konkursu, 1)sód których znaleźli się państwo Paulina i Rafał Cholewa, otrzymali tytuł Wielkopolski Rolnik Roku 2017 oraz statuetkę Siewcy i nagrodę pieniężną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *