Zakup drewna sosnowego i brzozowego na pniu, pozyskanego „samowyrobem”

Burmistrz Obornik zaprasza osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne do składania ofert na zakup drewna sosnowego i brzozowego na pniu, pozyskanego „samowyrobem”   z działek nr: 497 i 898/12 obręb Oborniki gmina Oborniki.

Sortyment drewna S4 – szacunkowa ilość drewna

  • sosnowego  ok. 110,00 m3
  • brzozowego ok. 5,00 m3

Minimalna cena drewna dla sortymentu S4:      

  • drewno iglaste wynosi: 50,60 zł + 4,40 (8% VAT) = 55,00 zł brutto za 1 m3
  • drewno liściaste wynosi: 65,00 zł + 5,20 (8% VAT) = 70,20 zł brutto za 1 m3
  • gałęziówka wynosi: 13,80 zł  +  1,20 (8% VAT)  =  15,00 zł brutto za 1 m3

Pisemną ofertę cenową w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zakup drewna sosnowego i brzozowego na pniu, pozyskanego „samowyrobem”  z działek nr: 497 i 898/12 obręb Oborniki gmina Oborniki” należy składać  w Urzędzie Miejskim w Obornikach,  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 w terminie do 21 września 2018 r. do godz. 1500 .

Wykonanie przedmiotowych prac może nastąpić  po uprzednim wycechowaniu drzew przez Pana Wojciecha Kramera – inspektora Starostwa Powiatowego w Obornikach (tel. 612973135 lub 660737389 ) a następnie należy dokonać  odbioru ww. drewna i wystawić świadectwo legalności pozyskania drewna.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Obornikach pok. 237, tel. 61 65 59 130.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *